Prime Fine Paper AB

       
 
 

Prime Archival är ett arkivbeständigt papper tillverkat enligt ISO 11108.
Prime Archival är ett bomullsbaserat papper som håller under obegränsad tid - mer än 1000 år.

Läs mer»

  Prime Archival is an archival paper produced according to ISO 11108.
Prime Archival paper is based on cotton fibres and has an unlimited durability - more than 1000 years.

More information»

 
  Prime Archival ist ein zur Archivierung geeignetes Papier, das gemäss ISO 11108 hergestellt wird.
Prime Archival wird aus Baumwolle produziert und hat eine unbegrenzte Lebensdauer - mehr als 1.000 Jahre.

Mehr Information»

  Prime Archival est un papier pour archives extrêmement résistant, fabriqué conformément à la norme ISO 11108.
Prime Archival est un papier de qualité à base de coton qui a une durée de vie supérieure à mille ans.

Plus d´informations»

 
     
 

Aquastrong

     
 
 
Aquastrong
Aquastrong är ett vitt, vackert, obestruket papper som har en mängd användningsområden.
Eftersom Aquastrong tål vatten lämpar det sig extra väl till kartor, sjökort, start- och resultatkort i idrottssammanhang - utomhus i ur och skur.

Läs mer»

  Aquastrong is a white, beautiful uncoated paper with a wide field of application.
As Aquastrong is water-resistant it is excellently suited for maps, nautical charts, and result boards in sports - outdoors in all weathers.

More information»

 
     
 

PRIME AKTOMSLAG / PRIME FILE PAPER

     
 
 

Prime Aktomslag
faq

Naturvitt, obestruket, träfritt, starkt och stryktåligt papper, fritt från optiska vitmedel OBA.
God dimensionsstabilitet. Uppfyller Riksarkivets krav på aktomslag av papper, RA-FS 2006:4
Papperet tål att vikas betydligt fler gånger än vanligt papper, utan att gå sönder.

Läs mer»

 

 
  Prime file paper

Natural white, uncoated, wood-free, strong and durable paper, free of optical brightening agent (OBA).
Good dimensional stability. Meets Swedish National Archives standards for paper document covers, RA-FS 2006:4.
The paper withstands folding many times more than ordinary paper, without disintegrating.

More information»

 


 

 


Arkivpapper enligt svenskt arkiv

Prime Fine Paper AB säljer kvalitetspapper som är inriktade på hög kvalité och beständighet. Vi har vattenmärkt papper som är gjort av bomull och används som arkivpapper och dokumentpapper. Arkivpapperet är extra starkt och tillverkas enligt ISO 11108. 
Vi har Aquastrong papper som tål vatten, har hög våtstyrka och har en vattenavvisande yta, papperet kan därför användas utomhus och i fuktiga och smutsiga miljöer.
Prime Aktomslagspapper 120 gram och 240 gram som uppfyller Riksarkivets krav RA-FS 2006:04 och RA-FS 2012:8, SS 628107 och ISO 16245.

Våra produktnamn är Prime Aktomslag, Aquastrong och Prime Archival ISO 11108. Klicka på respektive papper för att läsa mer om vad just detta papper har för egenskaper. Papperen uppfyller kraven i Svensk Standard samt även Riksarkivets krav RA-FS 2012:8, ISO 11108, SS 628107, SS-ISO 16245:2010, ISO 9706

 

 
   

Archive paper of Swedish
National Archives standard

Prime Fine Paper AB sells paper of high quality and durability. We produce watermarked paper made from cotton that is suitable for archive and document use. Our archive paper is extra strong and meets ISO 11108 standards. We also produce Aquastrong paper, which is water resistant with high wet strength and water repellent surface, making it ideal for use outdoors and in humid or wet environments.
Prime File paper 120 g and 240 g meets Swedish National Archives standards RA-FS 2006:04, RA-FS 2012:8, SS 628107 and ISO 16245.

Our product names are Prime File Paper, Aquastrong and Prime Archival ISO 11108. Click on the respective paper for further information about its particular qualities. The paper meets Swedish Standard and Swedish National Archive standards RA-FS 2006:04 och RA-FS 2012:8. ISO 11108, SS 628107, SS-ISO 16245:2010, ISO 9706.

 

E-mail: info@primefinepaper.com • Prime Fine Paper, Gamla Magelungsvägen 85, 125 43 Älvsjö, Sweden